Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer: Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie inmiddels niet meer juist of gedateerd is. Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel acht zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel. Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatiebronnen.

Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter